Bomen renspel

Lesidee groep 5 t/m 8
Bomen renspel

Ik ben een boom en ik heb nodig … aarde, water, lucht zon. Het bomen ren-spel kun je met de hele klas spelen en laat de leerlingen bewust worden van de elementen die bomen nodig hebben om te kunnen leven. Zoek een plek uit waar veel bomen staan, waartussen gerend kan worden. De bomen die meedoen kunnen gemarkeerd worden met een touwtje. Het aantal bomen wat nodig is voor dit spel is één minder dan het aantal kinderen uit de klas.

Als inleiding van het spel kun je de kinderen zelf laten brainstormen over waar een boom de elementen aarde (vruchtbare bodem met meststoffen), water, lucht (koolstofdioxide)  en zon (licht) voor nodig heeft.

Het spel werkt als volgt: één kind staat in het midden in een cirkel en is de boom. De andere kinderen staan elk bij een eigen boom met een touwtje en zijn ‘aarde’, ‘zon’, ‘water’ of ‘lucht’. De boom, het kind dat in de cirkel staat, roept dan “ik ben een boom en ik heb nodig… water” en rent vervolgens naar een vrije boom. Alle kinderen die ‘water’ zijn rennen naar de cirkel in het midden, tikken deze aan met hun voet en rennen zo snel mogelijk terug naar een andere vrije boom dan waar ze vandaan kwamen. Eén kind blijft over omdat er geen vrije bomen meer zijn en gaat als boom in de cirkel in het midden staan. De nieuwe boom roept dan ‘ik ben een boom en ik heb nodig… zon’ en zo gaat het spel verder.

Het spel kan ook gespeeld worden met fotosynthese als uitgangspunt. Dan roepen de kinderen ‘ik ben een bladgroenkorrel en ik heb nodig… koolstofdioxide, water, zonlicht’.
Laat de kinderen ook hier vooraf aan het spel zelf nadenken over waar een bladgroenkorrel de elementen koolstofdioxide, water en zonlicht voor nodig heeft.

Het spel kan eventueel ook op het schoolplein gespeeld worden met krijtcirkels in plaats van bomen.

Groep 5-8 | 20 minuten
Doel: De leerling leert spelenderwijs de voedingsstoffen voor bomen kennen. Materiaal: Een locatie met veel bomen waartussen gerend kan worden of het schoolplein, touwtjes (voor het aantal bomen), stoepkrijt.

 

foto Judith Michielsen door
Judith Michielsen