Punt of vraagteken?

| Onderzoek mee
Punt of vraagteken?

Veel kinderen raken hun intrinsieke nieuwsgierigheid zomaar kwijt. Op school. Waarom starten ze hun schoolcarrière als vraagteken en eindigen deze als een punt? Wat weerhoudt leerkrachten om de nieuwsgierige houding van hun leerlingen te koesteren en te prikkelen? Vinden ze het eng, vervelend, lastig of praktisch onhaalbaar om leerlingen te laten onderzoeken en ontdekken?

Ik geloof dat het mogelijk is om alle leerkrachten en schoolteams in staat te stellen de nieuwsgierigheid van kinderen te behouden en te stimuleren. En niet alleen door het verplicht stellen van het vak wetenschap en techniek vanaf 2020 in het basisonderwijs. Ik geloof dat het mogelijk is om leerkrachten te enthousiasmeren en te motiveren om met Natuur, Wetenschap en Techniek (NWT) aan de slag te gaan en dat we hiermee leerlingen nieuwsgierig kunnen laten zijn en blijven. Ik geloof dat in de leerkrachten zelf nog een kern aanwezig is van nieuwsgierigheid en wanneer ze die aanspreken het veel makkelijker wordt om hun eigen leerlingen te inspireren.

Op school stelde ik veel vragen. Volgens sommigen teveel. Hoe dan ook, op mijn levensvragen probeerde ik antwoord te krijgen door biologie te gaan studeren. En na mijn studie biologie mocht ik vanuit het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) twee jaar lang samen met 40 basisscholen voor het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB) van het platform Bèta Techniek onderzoeken hoe je natuur en techniek het beste in het basisonderwijs kunt brengen. Daarna heb ik Biologie Plus opgezet. Biologie Plus helpt basisscholen om NWT structureel vorm en inhoud te geven in een gezamenlijk en evolutionair ontwikkelingsproces. En Biologie Plus helpt om leerkrachten te enthousiasmeren en te motiveren om met NWT aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door het organiseren van de jaarlijkse landelijke NWT-conferentie.

Met een onderzoekende en ontdekkende houding in onze snel veranderende samenleving kunnen wij met z’n allen technologische en duurzame oplossingen vinden voor wereldproblematiek zoals de groeiende wereldbevolking, het ermee samenhangende voedseltekort, waterschaarste en energie uitputting. Alleen dan zal een aangenaam gezond en duurzaam leven voor iedereen mogelijk zijn en blijven. Welke vragen hebben jouw leerlingen en hoe ga jij daarmee om? Lever jij punten af of vraagtekens? Deel je ervaringen en tips via onze Facebookpagina of mail naar hol@nibi.nl.

Karianne Djoyoadhiningrat-Hol
Projectleider Biologie Plus

foto Karianne Djoyoadhiningrat-Hol door
Karianne Djoyoadhiningrat-Hol